08 Jan
08Jan

תחום דיני העבודה הינו תחום רחב המחיל על המעסיק חובות רבים כלפי עובדיו.לחלק מהמעסיקים יש נטיה לחשוב כי מכיוון שהם מקבלים שירותים מרו״ח או חשב שכר, הרי שהם מוגנים מפני החוק.עם זאת, רו״ח וחשב שכר לא מעורים בחוקת העבודה ולא מודעים לפסיקה אשר משתנה מפעם לפעם באופן תדיר.לצד כל חוק שמופר מוטלת סנקציה שאליה המעסיק עלול להיחשף במידה ולא יפעל על פיו.היכרות עם כללי היסוד הרבים והשמירה עליהם, הכרחית לעבודה התקינה של העסק ומונעת ממנו את החשיפה המיותרת לתביעה, תוך בחינה מבעוד מועד של כללי המותר והאסור, הזכויות ואפשרויות הטיפול בסוגיות מיוחדות, בכפוף לקבלת יעוץ משפטי וליווי משפטי קבוע למעסיקים


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.