04 Jan
04Jan

תהיתם פעם מה יקרה אילו ביום בהיר אחד תילקח מכם היכולת לקבל החלטות הנוגעות לגופכם ולרכושכם? מי יקבל את ההחלטות החשובות ביותר עבורכם כאשר לא תוכלו לקבלן?מה אם היו אומרים לכם שכבר עתה תוכלו למנות אדם קרוב שאתם סומכים עליו בעיניים עצומות ואשר ידאג לכלל העניינים שלכם בעת הצורך, כאשר לא תוכלו עוד לעשות זאת? החוק מציע פתרון אידיאלי למצב כזה ומאפשר לכם כבר היום לערוך ייפוי כח מתמשך אשר יסדיר את כל העניינים החשובים באמת.  ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המהווה חלופה למינוי אפוטרופוס (הליך מייגע ומסורבל המתנהל בבית המשפט לאדם שכבר אינו מסוגל לטפל בענייניו) ומאפשר לכל אדם בגיר (וכשיר) להסמיך מראש אדם אחר לפעול בשמו בענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים (כולם או חלקם), כאשר מייפה הכח לא יוכל לטפל בהם בעצמו בשל התדרדרות מצב רפואי או תאונת דרכים והכל לפי בחירתו בלבד.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.