29 Jan
29Jan

ניכור הורי היא מונח המתייחס לתופעה בה הורה אחד מסית ושוטף את מוחו של ילדו כלפי ההורה השני, על רקע של פרידה ו/או יחסים מתוחים בין ההורים ו/או במהלך ולאחר הליך גירושין.

כתוצאה מההסתה והניכור הילד מזדהה עם התנהגותו של ההורה המנכר,  תומך בו ומשתף עמו פעולה, מתנהג בחוסר כבוד כלפי ההורה המנוכר ולפעמים אף מנתק עם ההורה המנוכר כל קשר.

ישנן דרגות לניכור הורי, כאשר החמורה ביותר, הינה ניתוק קשר עם ההורה המוסת וזאת בעקבות התנהגותו והתנהלותו של ההורה המנכר אשר עשה כל שניתן על מנת למנוע קיום של קשר כלשהו בין הילד להורה המנוכר.

חלק מהסימנים להורה מנכר:

1. מדבר באופן שלילי על ההורה האחר.

2. מסית את הילד כלפי ההורה האחר.

3. מאלץ את הילד לבחור בינו לבין ההורה האחר.

4.מערב את הילד בהליכי הגירושין ומשתף אותו בפרטים

5. גורם לו לחשוב שההורה האחר לא אוהב אותו.

6. מערער על סמכותו של ההורה המנכר.

7. לא יוצר עם הילד קשר כאשר הוא נמצא אצל ההורה האחר ו/או מביע כעס כאשר הוא נמצא אצלו.

במידה ואתה מרגיש כי ההורה השני דבק במטרה לנכר את ילדך כלפיך, הרי שיש לפנות לייעוץ משפטי בהקדם וזאת על מנת לצמצם את הניכור ההורי מהר ככל הניתן.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.